Zgłoszenia i rezerwacje przyjmujemy: pocztą elektroniczną (e-mail), faksem, listownie lub telefonicznie.

Oto numery telefonów pod którymi możecie uzyskać niezbędne informacje:

 Mobil +48667766722, Tel. +48877352099, Fax. +48896752180

Po ustaleniu warunków wynajmu, zaliczkę należy wpłacić na konto lub pocztą na adres wynajmującego. W przypadku skrócenia wynajmu, lub rezygnacji na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem urlopu, wynajmujący nie zwraca wpłaconej kwoty.

Formularz rezerwacji

Gwiazdką * zaznaczono pola, które musza zostać wypełnione, żeby zgłoszenie mogło zostać przyjęte.