Klauzula informacyjna dla klienta

Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w bazie
jacht24.pl jest Krzysztof Kroszkiewicz Jacht24.pl z siedzibą w Giżycku
(11-500), ul. Jagiełły 8/3.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można
kontaktować się poprzez email:
Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i lit. f
ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( w związku z
realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych
umów (operatorzy pocztowi i IT) .
Dane przetwarzane są w związku z funkcjonowaniem sytemu rezerwacyjnego w
czasie określonym przepisami prawa. W Systemie przetwarzane są
następujące kategorie danych: nazwa,  adres, dane kontaktowe, adres
email, numer dowodu, NIP.
Posiada Pani/Pana prawo żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych,  do kopii danych, ich sprostowania, usunięcia, lub
ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
cofnięcia zgody, prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
administratora, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony
danych, prawo do przeniesienia danych. Uprawnienia powyższe przysługują
także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
oraz profilowaniu.

Przesłanie formularza rezerwacji oznacza akceptację powyższych warunków.